Geconfronteerd worden met je eigen zwakten is niet leuk.
Als iemand je daar raakt, verweer je je meestal.
En als iemand nog gelijk heeft ook,
is het soms het begin van een diepe vijandschap.
Maar het kan ook dat je de ander bewondert voor zijn of haar scherpzinnigheid.
Dan word je een volgeling, of een leerling of een fan.
Het nadeel hiervan is dat je je onafhankelijkheid gemakkelijk verliest.
Sommigen kiezen de route van de imitatie.
Ze nemen wat gedachten over in de hoop deze te kunnen waarmaken
door ze weer aan anderen te ventileren.
De ‘leraar’ als vermomming van eigen gemakzucht of haastig verlangen.
Maar ook deze weg heeft nadelen.
Zo lever je als eerste je creativiteit in.
En daarna zul je op je tenen moeten lopen om geloofwaardig te kunnen blijven overkomen.

.

Is er dan geen andere weg?
Ja, die is er.
Dat is de weg die via jezelf loopt.
Dit is de weg zonder nadeel,
bezaaid met voordelen en naadloos aansluitend op je innerlijke rijpheid.
Ieder mens is volgens mij volkomen autonoom.
In de kern,
in de ontwikkeling
en in de vervulling.
Er is dus geen moment waarop niet begonnen kan worden.

.

Hoe deze weg te beginnen in het actuele leven?
Kijk goed wat er vandaag gebeurt.
Je verscherpte aandacht vangt als was het een vlindernet,
vanzelf de gedachte of dat gevoel of die aanraking op
die jou zal uitnodigen deze nog eens te onderzoeken.
Waarom vond dit plaats?
Welke informatie zit er voor mijn leven in?
Eenvoudige vragen stellen, geen moeilijke.
Eenvoudige antwoorden zoeken,
geen ingewikkelde, interessante of etalagespinsels.
En deze dan serieus nemen.
Erop ingaan.
Erover nadenken.
Erover schrijven of tekenen of muziek maken.
Of ernaar handelen.
Je vergroot de gedachte uit tot een ontmoeting.
Een ontmoeting met je innerlijk.
Soms zul je schrikken.
Soms zul je blij zijn.
Maar hoe dan ook zul je met jezelf opgaan en merken:
de antwoorden liggen in mij.
Niet bij goeroes,
niet bij cursussen,
niet bij coaches, religies of filosofie├źn
maar in het meest geheime genootschap dat er bestaat:
de werkelijkheid die zich wil uitdrukken.
Die tot volheid en echtheid wil komen.
En dat alles alleen via jou.

.

(c) Theije Twijnstra