Een vriendschap wordt in jaren opgebouwd.
Een vijand wordt in een seconde gemaakt.
Dit laat zien waaruit ons innerlijk is samengesteld.
Vriendschap is een vermogen dat nog geheel in de kinderschoenen staat bij de meesten van ons.
Dat we van het ene op het andere moment een vijand kunnen creëren
is het gevolg van een rijke traditie in ruzies, gevechten, onenigheden,
geharrewar, gedoe, geroddel, bemoeizucht en andere onverwerktheden.

.

Wat te doen met deze inzichten?
We kunnen ze gebruiken om onze innerlijke gesteldheid op te meten qua verdraagzaamheid,
hoeveelheden openheid,
betrokkenheid in relatie tot onze hoeveelheden jaloezie,
egoïsme en andere vormen van onvolwassenheden.
Wanneer we ons innerlijk eerlijk wegen,
weten we daarna weer beter waarom we het leven hebben
zoals we dat nu ervaren en hoe we,
indien we dat wensen,
hierin een koerswijziging kunnen aanbrengen.

.

Nog langduriger dan het opbouwen van vriendschap
is het ontwikkelen van een evenwichtig innerlijk.
Nog sneller dan het ontstaan van een vijandschap
is het besluit er niets aan te doen onder het motto:
‘het leven is al moeilijk genoeg,
laten we het onszelf zo makkelijk mogelijk maken.’

.

Is dit ook een bemoediging?
Ja zeker,
zolang er een keuze is,
is er vrijheid
en zolang ik twee of meer richtingen aanwijs
heb ik boven alles deze vrijheid lief.

.

Theije Twijnstra