Het verschil tussen een reactie

en een mening

is eenvoudig:

een reactie komt meestal

uit een emotionele opwelling voort,

een uiting van wat je op dat moment bezighoudt.

Een mening bestaat niet alleen uit een reactie

maar draagt ook een mogelijkheid tot verandering aan.

Een mening is het gevolg van het gegeven

dat je er langer over na hebt willen denken

en een positieve bijdrage wilt leveren

aan de vooruitgang in het algemeen.

Met dit onderscheid kun je jezelf opvoeden

in het verminderen van je reacties

die vaak frustraties zijn,

en het verder ontwikkelen

van jouw oprechte

en onbesmette kijk op de dingen.

.

Theije Twijnstra