Ons leven bestaat uit een aantal goede momenten.
De kunst is om een goed moment op datzelfde ogenblik
te erkennen en ernaar te leven.
Als we dit voor elkaar krijgen,
hebben we een gelukkig leven.
Wanneer we die goede momenten echter voorbij laten gaan
omdat we te berekenend, te voorzichtig of te angstig zijn,
zullen we daar levenslang last van ondervinden
in de vorm van een mentale ondertoon
die steeds duidelijker in ons gevoel zal gaan trillen.

.

Goede momenten herken je doordat je gevoel zegt:
‘nu.
nu moet je handelen.
Dit is jouw moment.
Ook al is het onverstandig volgens velen,
onbezonnen volgens anderen en
onrealistisch volgens iedereen,
nu moet je deze keuze maken
of je krijgt je leven lang spijt.’

.

Omdat dit soort momenten altijd onverwacht gebeuren,
zul je er op voorbereid moeten zijn.
Deze voorbereiding bestaat uit het besef
dat er een aantal momenten in je leven zullen zijn
die er werkelijk toe doen.
Meer dan die paar momenten is het niet.
De scherpte van dit besef
kun je elke dag verder tot je door laten dringen.
Zo bereid je je aandacht en bereidheid voor
op dat ene goede moment
dat je hele verdere leven kan beïnvloeden.

.

(c) Theije Twijnstra