De moeilijkheid van het bestaan
hangt samen met ons verlangen
dit bestaan te willen vormen naar ons idee.
Het verschil in hoe het is
en hoe het volgens ons zou moeten zijn,
laat ons denken en reageren.
Laat ons veroordelen en tot keuzen verleiden
waar we later spijt van hebben.

.

Tussen het bestaan en onze kijk wringt er iets.
Dit iets vraagt om opheldering.
Of we willen of niet.
Als we niet willen,
wordt de noodzaak alleen maar groter,
eraan ontkomen lukt niemand.

.

Het iets dat om opheldering vraagt
is geen absoluut iets.
Het is een beweeglijk iets.
Zodra wij met dit uiterst persoonlijke iets aan de slag gaan,
het willen begrijpen,
zal het al van werking veranderen.
Dit principe kunnen al heel veel mensen accepteren.
Eveneens kunnen velen er ook aan beginnen.
Maar om het vol te houden
te midden van de dagelijkse hectiek
en rommeligheid van het bestaan,
vraagt een motief.
De diepte van dit motief
bepaalt de duurzaamheid van deze gerichte levensbenadering.

.

Wie het niet kan volhouden,
dient eerst het motief zo diep mogelijk te maken
zodat er geen ruimte meer overblijft om de moed op te geven.
Daarom: op het motief dat zichzelf gevonden heeft!

.

(c) Theije Twijnstra