Een lange studie bestaat uit vele dagen van inzet.
Een lange reis uit vele stappen, per dag gezet.
Zo ook zul je jezelf het snelst leren kennen:
elke dag een beetje
in de richting van jezelf.
Wat is dat: de richting van jezelf?
Dat is opmerkzaam zijn bij wat je actueel raakt.
Deze actuele aanraakbaarheid is de richting
die je stappen aanwijzen voor vandaag.
Zolang je die maar blijft onderzoeken,
is je reis begonnen
en zul je elke dag iets verder komen
in de ontcijfering van je bestaan.
In de ontdoening van wat je niet meer nodig hebt.

.

(c) Theije Twijnstra