De zoektocht naar een eeuwig aards leven wordt vaak belangrijker gevonden

dan het gegeven dat veel mensen nu al niet meer weten hoe ze hun tijd moeten doorkomen.

.

Theije Twijnstra