Commercie is de bron van cynisme.
Cynisme de verpakking van machteloosheid.

.

Theije Twijnstra