Wanneer het leven niet zou verlopen
zoals het zou moeten verlopen,
zou het een vreemd leven zijn.

.

Als het leven verloopt
zoals het moet verlopen,
rest ons de taak
deze samenhang te vinden.

.

De keus blijft dan:
in vreemdheid verblijven
of in begrepenheid naderen.

.

(c) Theije Twijnstra