Wie de fysieke wereld tot zijn volledige werkelijkheid maakt,

verdwaalt in de illusie van zijn zelf gemaakte grens.

(Theije Twijnstra)