Om iets goed te kunnen doen,
heb je een teveel nodig.
Wie iets heeft geleerd en het is precies genoeg,
zal altijd in uitleg of duidelijkheid tekortschieten.
Hij mist de overvloed.
Wie een overvloed bezit,
zal nooit op de grens van zijn vermogens stuiten
maar altijd ruimte overhouden
om het nog eens maar dan op een andere manier
of vanuit een andere invalshoek
zijn vermogen tot uitdrukking te brengen.
Daarom is het van groot belang,
wat je ook doet of wilt doen,
te zorgen dat je over een overvloed beschikt
voordat je ermee naar buiten treedt
en nieuwe verwarring teweegbrengt
in plaats van meer duidelijkheid.
Of weer meer van wat er al overdadig is.
Hoe je een overvloed kunt herkennen?
Aan de wijze waarop je er zelf
eerst alleen en in alle anonimiteit
overvloedig mee bent bezig geweest.
Wie overvloedig in inzet,
doorzettingsvermogen en dagelijkse motivatie
langdurig zichzelf heeft voorbereid,
zal een overvloed ervaren.
En als hij dan iets doet of vertelt,
zal deze overvloed doorklinken
want elke daad of elk woord
heeft een ruimte van zichzelf gekregen.

.

(c) Theije Twijnstra

Eén Reactie op “Bemoediging (80)”

  1. Maria B. :

    Dit is weer zó supergoed.
    Juist omdat deze vergissing zo vaak gemaakt wordt.
    Ik ben zelf ook wel eens te snel geweest in mijn enthousiasme.
    Maar dat heb ik wel afgeleerd, want dan voel je dat je tekort schiet!