In het leven zijn twee dingen te doen:
wanneer het tegenzit de dingen aan te pakken
en je daarvoor geheel in te zetten.
En als je alles hebt gedaan
wat je kon doen
en er is nog niets veranderd,
dan in dezelfde volheid
de situatie leren te aanvaarden.
En deze aanvaarding in dezelfde volheid te ondergaan
zoals je je ervoor hebt ingezet.
Aanvaarden in deze zin houdt in
dat je op een bijzonder actieve wijze onderzoekt
welke betekenis deze gebeurtenis voor jouw ontwikkeling heeft
en wat je daarvan op een dieper niveau moet leren begrijpen.
Wie noch in het aanpakken
noch in het aanvaarden een volheid laat zien,
maar in halfheid blijft steken,
zal in beide fasen stilstaan
en gemakkelijk in zelfmedelijden terechtkomen.
Zelfmedelijden is de uitwerking van een halfheid
terwijl volheid de uitwerking is van een groei die,
hoe hortend en stotend deze ook mag gaan,
zich niet laat verleiden tot matte berusting of klagend verwijt.

.

(c) Theije Twijnstra

Eén Reactie op “Bemoediging (69)”

  1. louise :

    Geweldig weer.Bedankt.