Wie gevoelsarm is, zal altijd reageren alsof hem iets wordt afgenomen.
Voor hem is dat logisch.
Hij beleeft dat hij al weinig heeft, ondanks zijn bezit en welvaart.
Daarom hangt hij aan zijn spullen, het is vaak het enige dat hij voor zijn gevoel heeft.
Verlies is zijn grootste angst.
Behoud zijn eerste zorg.

.

Wanneer deze mens naar de vluchtingen kijkt die Europa binnenkomen, ziet hij voornamelijk afnemers.
Wat zullen ze hem niet allemaal willen afnemen, zo vreest hij.
Hij ziet ze lopen en denkt dat de mannen hun dochters zullen afnemen.
Hij vreest dat ze huizen nodig hebben om te wonen en ervaart dat alsof ze zijn huis zullen afnemen.
Hij ziet dat al deze vreemde mannen en vrouwen, zo anders gekleed, zo anders denkend en levend als hij, hem meer en meer insluiten om ook zijn zekerheden af te nemen.
Hij vreest dat de banen voor zijn kinderen en kleinkinderen door deze nieuwelingen opgeëist zullen worden.
Hij ziet een toekomst die door al deze buitenlanders van hem zal worden afgenomen.
Er is veel te verliezen voor wie nog weinig in zichzelf heeft verzameld.

.

Foto: Lobelog.com

.

Wie wel gevoelsbezit heeft, ervaart de rijkdom die hij bezit, ondanks dat hij in fysieke zin misschien heel bescheiden moet leven.
Hij ziet een ontheemde die veiligheid zoekt, rust geborgenheid, opgenomenheid.
Hij voelt de behoefte een vriend te zijn.
Hij ziet mensen die hun sociale omgeving achter zich hebben gelaten en hij beleeft dat hij op een onverklaarbare manier ook een beetje familie van deze mensen is, samen delend in sociale of materiële beperkingen.
Hij voelt dat ze hun weg zoeken in een vreemde wereld, een weg die hij wat beter kent, ook al is de wereld in vele opzichten hem ook steeds vreemder aan het worden.
Hij herkent deze vreemdheid en wil hen daarbij helpen.
Hoe warm en welkom is hulp als je in nood verkeert!

.

Zo zijn er twee soorten mensen en beiden reageren zoals ze voelen.
Geen van hen is beter dan de ander.
Een ieder is daar waar hij zich tot bewustzijn heeft ontwikkeld.

.

Theije Twijnstra

Eén Reactie op “Leven (43) Bezit”

  1. Mark :

    En weer laat je mij de wereld weer wat meer begrijpen!!!
    Bedankt voor deze heldere uitleg Theije.