Ik geloof in de wereld van het niet zichtbare.
Dat is een wonderlijke wereld.
Vaak geheel afwijkend van wat de religie ervan maakt.
Deze onzichtbare wereld heeft mij opgeleid.
Dit is geen illusie van mij.
Anderen hebben met de vruchten van deze opleiding kunnen kennismaken en deze voor hun leven kunnen gebruiken.

.

Deze niet wereldse opleiding heeft mij veel gebracht.
Te veel om op dit moment te kunnen beseffen.
Vooral de logica van het leven, vormgegeven door de levenswetten, heeft mij veel inzichten gegeven.
De levenswetten vinden hun bron in de kern van de mens.
Vanuit dit geheimzinnige midden stralen ze uit over de tijden.
Hoe bewuster de mens wordt, hoe meer hij deze levenswetten aanvoelt, leert begrijpen en uiteindelijk leert toepassen.
Aanvoelen, begrijpen, toepassen, drie fasen van een ontwikkeling die lange, lange tijd van oefening vergen.

.

Deze onaardse opleiding heeft mij geleerd nooit te klagen.
Nooit te zeuren, nooit af te breken, altijd naar de meerwaarde te kijken.
Voor die wereld bestaat er geen ‘maar’.
Je doet het goed of je doet het niet goed.
Als je het niet goed doet, dan leer ervan.
Als je er niet van wilt leren, dan ervaar je een grotere pijn zodat het duidelijker tot je door zal dringen.

.

Steeds weer wijst deze wereld naar mij.
‘Jij bent een koninkrijk.
Gebruik dit koninkrijk.
Wees een koning.
En als je het nog niet kunt zijn, streef ernaar, oefen je erin, geef niet op, ga door!’

.

De onzichtbare wereld wijst me steeds weer naar mezelf.
Naar het scheppende dat ik ben en die ik met mijn bewustzijn vertegenwoordig.
‘Wees een goed vertegenwoordiger van het leven!
Gedraag je naar de eer en overvloed die jou wordt geboden!
Wees ruimhartig.
Wees vriendelijk en vol toewijding, verspil geen minuut met chagrijn, haat, geweld of zelfmedelijden.
Wees altijd moedig en eenvoudig, eerlijk en zonder opgeblazenheid.
Weet dat je een leerling bent, pas begonnen, je stelt helemaal niets voor en tegelijk alles.’

.

Deze verdere wereld spreekt de hele dag tegen mij en heeft me voor heel veel behoed.
De opleiding gaat ondertussen door, weer een nieuwe fase in.
Niets is mij dierbaarder en meer werkelijk dan deze andere wereld.
Onzichtbaar vaak, vanuit de aarde gezien erg ver weg, maar onontkoombaar mijn bodem en hemel, mijn grond en toekomstland.

.

Theije Twijnstra

Eén Reactie op “Leven 40 Onzichtbaar”

  1. louise :

    Zeer ontroerend…..met een groot heimwee gevoel naar die Andere wereld! En jou woorden zijn weer een stimulans voor ons om ook steeds door te gaan met oefenen!!!
    Mijn dank is groot,Theije.