De meeste mensen zoeken de gemakkelijke weg.
Dat is begrijpelijk.
Waarom ingewikkeld doen als het simpel kan?
Dit lijkt slim.
Hoe minder inspanning hoe fijner het leven wordt, is het algemene adagium.
Deze menselijke neiging om het allemaal zo snel en moeiteloos mogelijk te doen, wordt door de commercie omarmd en tot verdere perfectie opgestuwd.
Daarmee wordt het effect van deze levensbenadering nog beter zichtbaar: kwetsbare, ontevreden en weinig inventieve mensen.
Een mensbeeld waar de commercie opnieuw wel raad mee weet door het aanbod uit te breiden met vele vormen van materiële en immateriële troost.
Wat ten slotte overblijft is een angstige, fragiele persoonlijkheid die zowel psychisch als fysiek snel ziek wordt, slecht kennis opneemt en al vroeg leeft met een sombere ondertoon in zijn gevoel.
Deze mat klinkende binnenstem zegt steeds eerder: is dit alles wat er is?

.

Recent werd duidelijk dat kinderen op boerderijen veel minder vatbaar zijn voor allerlei allergieën en ziekten dan stadskinderen.
Ze moeten meestal vele kilometers door weer en wind naar school fietsen, na school moeten ze vaak meehelpen en zo komen ze dagelijks met talloze bacteriën in aanraking.
In een ander studie kwam naar voren dat kinderen die veel met digitale middelen onderwijs krijgen niet slimmer zijn dan kinderen die nog op de ouderwetse manier onderwezen worden.
Voorzichtig werd er zelfs geconcludeerd dat ‘computerkinderen’ minder kennis vergaarden.

.

Gemak dient de mens waar het hem dient.
Het is fijn in een auto te rijden of te kunnen bellen.
Maar het is evenzo fijn veel te bewegen en dan niet in een sportzaal maar tijdens je dagelijkse bezigheden.
Het is handig via de computer bankzaken te kunnen regelen of interesses uit te zoeken, maar het is ook fijn zelf na te denken over je bestaan, waar je nog ondoordacht bezig bent en hoe je jezelf beter kunt doorgronden.
En daar de tijd voor te nemen.
Of je die nu wel of niet denkt te hebben.

.

Wie zichzelf of zijn kinderen spaart, ondermijnt natuurlijke vermogens.
Ze worden niet meer aangesproken.
Moeiten dienen de groei.
We kunnen ze beter integreren dan uitbannen.
Afwassen met de hand is beter dan afwassen met de machine.
Je komt met elkaar in gesprek en ondertussen wordt de vaat gedaan.
Kinderen zelfstandig klussen laten opknappen en als ze er niet uitkomen ze nog een keer stimuleren het opnieuw te proberen, maakt zelfverzekerder volwassenen aan.
Alles wat je zelf kunt uitvogelen, maakt je onafhankelijker van anderen.

.

Het is gemakkelijker een kinderboek te kopen dan zelf verhalen te verzinnen.
Toch is dat laatste veel leuker voor allebei.
Zelf brood bakken is veel lekkerder dan brood kopen.
Bovendien weet je wat erin zit.
Een kaartje maken, naar de post brengen is persoonlijker dan een mailtje.
Minder de televisie aan en vaker naar muziek luisteren of zelf muziek of iets anders maken, is veel vervullender.
Bovendien slaap je er beter op.
Zelf voedsel verbouwen, hoe kleinschalig ook, is leuker dan alles uit de supermarkt te halen.
Kruiden uit je tuintje of bloempotje te gebruiken, geeft iets knus en zelfvoorzienends.

.

.

Hoeveel kunnen we weer terug winnen aan moeiten die we kwijt zijn geraakt?
Moeiten lijken ons leven te vergallen.
Maar dit is een korte termijn gedachte.
Op de lange duur maken ze ons juist sterker omdat we per vrijwillig gekozen moeite een kracht in onszelf opbouwen.
Deze weerbaarheid wordt beproefd op onverwachte momenten.
Dan komen de onvrijwillig gekozen beproevingen.
Het is op die momenten dat alle keren ervoor waarin we onze moed en daadkracht gram voor gram vergaarden, zich gaan uitbetalen.
We klagen dan niet, maar nemen onder ogen wat er aan de hand is.
We stellen het niet uit maar pakken het zo snel mogelijk aan.
Omdat we dat altijd al zo deden.
Omdat we uit ervaring begrepen hebben dat we zo het snelst groeien en het fijnst zullen leven.
Vol met moeiten die geen moeiten meer zijn, maar mogelijkheden om lichter, vrijer en vooral veel en veel aanweziger in het leven te zijn.

.

Theije Twijnstra

Eén Reactie op “Leven (36) De kunst van moeite”

  1. Maris :

    In een Youtube filmpje gebeurt iets soortgelijks, maar dan met een moederpoes van wie de kittens afgepakt zijn voor “leuke shots”. Brak mijn hart. Mothercat found the newborn cute baby cat funny cat.