Sommige huizen zijn met ruzie verbonden.
Het lijkt bijna onvermijdelijk dat iedere bewoner ermee te maken krijgt.
Natuurlijk moet je er zelf wel ontvankelijk voor zijn, maar het is me wel duidelijk geworden dat het veel moeilijker is om in een met ruzie beladen huis de vrede te bewaren dan in een onbesmette woning.

.

Ik ken zo’n huis en ik ken een aantal van zijn bewoners.
De eerste waren een echtpaar van middelbare leeftijd.
Ze hadden op hun geheel eigen manier ruzie.
Zij deed dit door zachtjes en sarrend te zijn.
Of door zeer luidruchtig met dramatisch klinkende muziek het huis te vullen.
Op een zeker moment had hij er genoeg van en begon het slaan met de deuren.
Een tijdje later was het weer stil.
Zelfs zo stil dat je vreesde dat er iets gebeurd was.
Dit patroon herhaalde zich een paar keer per maand, soms per week.

.

Daarna kwam in datzelfde huis een echtpaar met twee heel drukke jonge kinderen te wonen.
De ouders leken meer op grootouders, zo groot was het verschil in leeftijd tussen hen en hun twee kinderen.
Ruzie was nu niet wat er voorviel, wel heel veel disharmonie.
De twee jonge kinderen mochten een bepaalde tijd, soms dagen achter elkaar en soms een kortere periode, geheel uit hun bol gaan.
Ze schreeuwden, dansten, renden van boven naar beneden of speelden in een zwembadje waarbij het klonk als een openluchtzwembad op een warme zomermiddag.
Totdat een van de ouders er ineens genoeg van had.
Dan werd het muisstil.
Alsof er niemand meer woonde.
Ook dit was een vast patroon.
De ouders heb ik maar een enkele keer onderling ruzie horen maken, de man had maar één keer een woedende persoon aan de deur.
Voor de rest had moeder alles goed onder controle.
Dat was in ieder geval haar eigen overtuiging.
En als vader deze controle soms even te veel werd, ging hij met de twee kinderen hardlopen, vele kilometers renden ze dan.

.

Daarna stond het huis een jaar leeg.
Verschillende mensen kwamen kijken, maar kozen het niet.
Tot een gezin met een kind het huis kocht.
Al snel braken ruzies uit en deze gaan tot op vandaag door.
Heftige ruzies, gegil, slaande deuren, auto’s die met piepende banden wegrijden, ’s morgens, ’s middags, ’s avonds en in de nacht.
Zo wordt dit huis per keer met meer disharmonie opgeladen.

.

Is hier wat aan te doen?
Waarschijnlijk wonen meer mensen in een huis met een bepaalde disharmonische geladenheid.
Vaak een oorsprong hebbend in oorlog of andere traumatische gebeurtenis die zich er heeft afgespeeld en daar blijft hangen als een levende herinnering.
Ook een pas gebouwd huis kan er dus mee te maken krijgen omdat de plaats zelf al besmet was.

.

Hoe erachter te komen dat jij in zo’n huis woont?
En nog belangrijker, hoe eraf te komen?
Erachter komen is mogelijk door op het bezoek te letten dat je krijgt.
Als dat gewoonlijk ontspannen met elkaar omgaat maar ineens ruzie maakt of kregelig wordt in jouw huis, kan dit een aanwijzing zijn.
Wanneer dit zich met meerdere mensen herhaalt, wordt het steeds aannemelijker dat je in een ruziehuis woont.
Ook planten groeien er minder of helemaal niet en dieren voelen zich er niet thuis, kleine kinderen worden er onrustiger en huilen dus vaker of zijn onhandelbaarder.

.

Hoe eraf te komen?
De beste manier om hiermee om te gaan is door een positief tegenoffensief te starten.
Dit kan met opbeurende gedachten, samengevat in een zin, per kamer op te hangen.
Daarnaast is het goed het huis regelmatig uitbundig te luchten en daarbij actief te zijn in het verjagen van deze negatieve aanwezigheden door alle negatieve gedachten en herinneringen die je daar zelf hebt ondervonden, uit het raam naar buiten te brengen.
Kijk ook naar de spullen die in je huis aanwezig zijn en die je niet echt koestert.
Als je er zelfs verdrietig of anderszins negatief door wordt beïnvloed moet je ze meteen wegdoen.
(Dus niet verpatsen op marktplaats want dan zadel je daar een ander weer mee op, gewoon in de container ermee.)
Bovendien is het goed om bij elke vorm van persoonlijke onvrede of disharmonie je af te vragen, ben ik het of speelt dit huis mij parten?
Als dit laatste het geval is, stuur je met overtuiging in je gevoel het disharmonische weg.
Dit kan in gedachten of hardop, waar je je prettig bij voelt.

.

Hoe onnozel en middeleeuws dit alles ook kan lijken, onze keuze het negatieve uit het huis te verjagen zal zeker effect sorteren.
Ga ook in elke ruimte na waar je eventuele negatieve energieën voelt en laat daar een frisse of kruidige olie de ruimte zuiveren met haar dampen.
Verzin ook zelf manieren om je huis weer vrij te krijgen van het ruzieachtige.
Het actief wegsturen van het negatieve in je huis heeft sowieso een groot voordeel: je wordt er zelf veel blijer en opgeruimder van.
Wanneer het dan zonniger en harmonischer in je huis is geworden, vergeet dan niet dit te onderhouden door regelmatig alle negatieve gebeurtenissen en stemmingen op te ruimen.
Succes!

.

Theije Twijnstra