Bij zelfmoord worden vele emoties opgeroepen.
Van boosheid, verdriet tot ontgoocheling, verbijstering en verwarring.
Daarna volgen de reacties van buitenstaanders, zowel aan degene gericht die zichzelf heeft gedood als aan de nabestaanden: ‘rust zacht en veel sterkte voor je gezin.’

.

Daarmee lijkt zelfmoord een ruwe maar effectieve en als algemene opvatting, een legale methode te zijn om van je levensproblemen af te komen.
Bij elke zelfmoord, zeker als die van een bekende Nederlander is, lijkt de drempel deze keuze te mogen maken, lager te worden.
Zelfmoord wordt op deze manier ’sexy’, het krijgt een romantische aureool.
.

De vraag is of deze interpretatie juist is.
We weten immers niet of iemand ook werkelijk zacht rust?
Evenmin weten we welke invloeden bij het motief en de uitvoering van deze daad parten hebben gespeeld.
We weten eigenlijk heel weinig van zelfmoord.
Zowel vooraf als naderhand.

.

Afgezien van de emotionele en morele aspecten blijft de vraag:  kun je jezelf vermoorden?
Is dit mogelijk?
Duidelijk is dat we ons lichaam kunnen vermoorden.
Voor wie zichzelf tot lichaam heeft gereduceerd is zelfmoord het ombrengen van alles wat je bent.
Dit is een persoonlijke interpretatie, maar het wil niet zeggen dat dit ook de volledige werkelijkheid is.

.

Volgens mij is de mens meer dan alleen een lichaam.
Hij is ook degene die zijn lichaam bestuurt door het te trainen of door het te voeden.
Door ervan te genieten of door eraan te lijden.
Er is ‘iets’ in de mens dat dit lichaam beïnvloedt en richting geeft.
Dit ‘iets’ kunnen we het zelf noemen.
Dit zelf is daarmee een geheimzinnig iets.
Wie kent zichzelf?
Wie kent zijn motieven, wie weet waar het zelf eindigt?
Wie weet waartoe het in staat is?
Wat weten we werkelijk van dit zelf?
Het is ditzelfde onbekende zelf dat besluit het lichaam te vermoorden.
Of ervoor kiest nog een operatie te willen ondergaan.
Of besluit van geslacht te veranderen.
Het is niet het lichaam dat dit beslist, het is dat onbekende zelf.
Dit raadselachtige in ons zoekt naar zichzelf via de vorm.
Zodra we iets vormgeven, ontmoeten we de voldoening.
Zodra we iets nieuws kunnen ontdekken, voelen we een extra energie.
Dit zelf laat het aan ons weten.

.

Dit zelf is blijkbaar sterker dan het lichaam want het kan dit lichaam beheersen en aansturen.
Kan dit zelf zichzelf ook doden?
Of is juist het kenmerk van de mens dat hij zijn lichaam wél maar zijn zelf niet kan doden?
Want hoe moet hij dit zelf doden als hij juist dit zelf nodig heeft om zichzelf te doden?
Kan het mes zichzelf snijden?

.

Nu kan men zeggen: dit zelf zit in het lichaam en als dit lichaam dood is, sterft dit zelf vanzelf.
Het is immers niet meer nodig om het lichaam te instrueren?
Het zelf is zinloos geworden.
Zinloosheid hoeft echter niet te betekenen dat het zelf dan ook sterft.
Er zijn genoeg mensen die in zinloosheid hun leven doorbrengen en toch niet dood willen.

.

Als het zelf groter en sterker is dan het lichamelijke, dan is het niet mogelijk dit zelf eigenhandig te doden.
Dit zelf leeft dan voort.
Alleen is er dan geen fysiek lichaam meer.
En dus ook geen besturing meer van dat lichaam.
Dit zelf is nu ontdaan van zijn uitdrukkingsmogelijkheden.
Losgekoppeld van zijn vormgeving en daarmee van zijn oriëntatie.
Het zelf staat er dan geheel alleen voor.
En daarmee lijkt alles waaraan men dacht te ontsnappen alleen maar in heftiger mate aanwezig te zijn.
Er is geen menselijke warmte meer, geen glas wijn, geen gezeur maar ook geen mooie muziek of een boeiend gesprek.
Er is geen troost meer, geen hoop, geen opties of keuzen.
Er is alleen dat zelf dat niets meer kan doen om zich uit te drukken.

.

En daarmee is zelfmoord een hoogst ongelukkige keuze.
Het lost niet alleen niets op, maar het ongeluksgevoel zal in veelvoud toenemen omdat men dat wat het dragelijk maakte, zichzelf heeft ontnomen: de mogelijkheid te veranderen.

.

Theije Twijnstra

4 Reacties op “Leven (34) Hoe effectief is zelfmoord?”

 1. Huibert :

  Het is een triest onderwerp, maar wat een fenomenale analyse weer.
  Ik hoop dat veel mensen het zullen lezen, want die ‘zelfmoordmode’ moet
  echt de wereld uit.

 2. lia :

  Dank je wel Theije!

 3. louise :

  Wat een geweldige les weer!

 4. Boudewijn :

  Ook mag ieder de Astravakra Gita lezen. Een lied 4.000 jaar jong. Hierin wordt beschreven, wie jeZelf bent. Puur bewustzijn! Want je bent niet lichaam en ook het denken is niet van jou. Dus ga blijmoedig op jouw PAD. Wanneer komt de Ziel van de mens die Zelf-moord heeft gepleegd of laten plegen weer bij BRON? Door haar lICHT & LIEFDE te zenden.