Wanneer is alleen zijn zielig en wanneer niet?
Bestaat er een natuurlijke alleenheid of is de alleenheid altijd vervuld van een gemis?
Geladen met verdriet, herinneringen, voorbijheid?

.

Deze vragen gingen door me heen toen ik de overbuurman wiens vrouw pas overleden is zo alleen in zijn tuin zag zitten.
De herinnering dat hij en zijn vrouw naarstig de camper voorbereidden om een nieuwe reis te maken, steekt schril af bij dit actuele beeld waarin dezelfde witte reisauto nutteloos tegen het huis aan staat en de moed lijkt te hebben opgegeven ooit nog andere streken te zullen bezoeken.

.

Alleenheid wordt door velen ook van commentaar voorzien.
Een man die alleen in het bos loopt, is dat wel in orde?
Een vrouw die alleen aan een tafeltje in een restaurant zit, kan dat wel?
Ze roepen vragen op die bij het zien van twee of meer mensen niet worden opgeroepen.
Wat is er niet goed aan alleenheid?
Welke vervuilingen kleven aan dit beeld?
Waarom reageren we vaak zo bevooroordeeld?

.

Mensen die alleen zijn, kiezen daar soms heel bedoeld voor.
De voortdurende nabijheid van een ander benauwt hen.
Hun persoonlijke leefruimte wordt te klein, ze voelen zich niet meer vrij.
Deze mensen zullen een andere uitstraling hebben dan de mensen die ongewild alleen zijn.
Zij die verlangend zijn naar een partner.
En er zullen mensen zijn die niet met anderen zullen kunnen omgaan.
Hun persoonlijke geschiedenis laat dit niet toe, zo beleven ze.

.

Er zijn vele redenen waarom mensen alleen zijn.
Hoe zelfstandiger we zelf zijn geworden, hoe minder beknellend onze blik op hen zal zijn.
De meesten van ons gaan de eenzaamheid tegemoet.
De reacties van anderen die niet alleen zijn, verzwaren de weg alleen te moeten gaan.
Hoe opener we kunnen zijn in onze kijk op de enkeling die we allen zijn, hoe meer we vanuit onze enkelheid de ander zullen benaderen.
En deze enkeling door ons zich herkend en aanvaard zal voelen, niet beoordeeld.
Niet ingekaderd door allerlei angstige of wantrouwende blikken, maar aanvaard.
Een ieder staat er alleen voor.
Ook als we samen zijn.
Is dit niet de beste houding tegenover elke eenling die ons pad kruist?

.

Theije Twijnstra