Niets forceren is een goed standpunt om in te nemen.
De wereld als geheel is een en al forcering.
Geweld, verduistering, ongelijkwaardigheid, er is geen onbesmet terrein te vinden in het landschap van de maatschappij.
Alles het gevolg van de forcering, het met oneigenlijke kracht doorvoeren van een wilsbepaling wat zonder deze ingreep anders op een natuurlijke manier zou zijn verlopen.

.

Niets forceren lijkt gemakkelijk.
‘Ik voel het niet, dus dan doe ik het ook niet.’
Vooral als het aansluit bij onze wensen en zwakten, komt dit goed uit.
Moeilijk wordt het echter als je ditzelfde principe doorvoert wanneer je wél iets voelt maar daar helemaal geen zin in hebt.
Niets forceren betekent dan: niet wegredeneren.
Niet ontkennen maar onder ogen zien waarom dit gevoel zich in je aandient.
Niets forceren is vooral heel goed opmerken van wat er zich in je innerlijk afspeelt.
Soms ben je moe maar wil je nog wel iets doen.
Niets forceren laat je dan weten dat wat je wilt doen meestal ook op een ander tijdstip uitgevoerd kan worden.
Luisteren en rustig te zijn of te worden is dan het beste wat je kunt doen.
Dat is niets forceren.

Niets forceren is een uiterst delicate levensbenadering.
Heel gemakkelijk glijdt het af in een chronische toegeeflijkheid.
‘Nee, ik forceer niets. Dat is niet goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling.’
Het is verworden tot een dekmantel van luiheid.

.

Niets forceren is dan ook bij uitstek iets wat alleen jou aangaat en niemand anders.
Niemand hoeft het te weten.
Je gebruikt deze benadering alleen in de stilte van je eigen eerlijkheid.
Forceer ik me nu als ik dit doe?

.

Het zal enige oefening kosten met dit principe succesvol om te gaan.
Forceren is zo gewoon geworden, zo overal om je heen en wordt zo vaak verkocht voor en gepromoot als wilskracht, passie of een andere schijnbaar positieve, levenslustige houding, terwijl het meestal gewoon egoïsme is.

.

Daarom, forceer ook het niet forceren niet.
Niets forceren is naar jezelf luisteren met het oor van iemand die zojuist is gegaan opdat degene die nu binnenkomt het best verstaan zal worden.

.

Theije Twijnstra