.

Dit is een klein stukje van Urncity.
Een stad waar ik niet zou willen wonen.
Waarom mensen gecremeerd willen worden, is voor mij een raadsel.
‘Dan hebben nabestaanden er geen omkijken meer naar,’ is een veel gehoord argument.
Of: ‘Onder de grond liggen lijkt me doodeng.’
Blijkbaar stellen ze zich het vuur van een oven als comfortabeler voor.
De temperatuur bedraagt 800 graden en in ruim een uur ben je gereduceerd tot een paar kilo as.

.

Een lichaam dat zich heel geleidelijk in de buik van de moeder opbouwt, wordt ook weer heel geleidelijk door de buik van de aarde opgelost.
Dat lijkt me het meest natuurlijk.

.

Cremeren is geen vrijblijvende beleving.
Hoe aardser de mens nog is, hoe meer hij deze verbranding in zijn gevoelsleven zal meemaken.
Met aards bedoel ik: gebonden aan het aardse.
Iemand die zich voor het grootste deel identificeert met alles wat tastbaar, meetbaar en aanwijsbaar is.
Aardse mensen hechten zich aan geld, goederen, maatschappelijke meningen en vereenzelvigen zich hiermee.
Al dat vage, gevoelsmatige, onzichtbare werk is hen veel te vaag, voor sommigen zelfs een beetje griezelig.
Voor dit menstype is cremeren een merkbare beleving.
Waarom zou hun gevoelsgerichtheid na hun dood zijn veranderd?
In de mate van hun aardse gebondenheid, maken ze de verbranding mee.

.

Over cremeren wordt meestal laconiek gedaan.
Tijdens een open dag in het crematorium in Ede stond ik voor de crematieoven en voelde een grote kou, alsof ik in een koelcel stond.
Later vroeg de leiding van dat centrum, iemand die ik kende, of ik iets bijzonders had meegemaakt.
Ik vertelde haar van de kou.
Ze vertelde toen op haar beurt dat met diezelfde oven zich veel storingen voordeden.
De computer die de oven aanstuurt, weigerde regelmatig zonder aanwijsbare reden.
Ook de onderhoudsgroep vanuit Duitsland wist de storing niet te verklaren.
Er was niets te zien, terwijl de computer op geen enkele wijze met een externe verbinding in contact stond en daar dus ook niet door beïnvloed kon worden.

.

Angst reikt ver.
De angst voor een naderend vuur waarin je verbrand zult worden, kan zo intens zijn dat dit in de stoffelijke wereld door een computer kan worden opgemerkt.
Een storing is het merkbare gevolg.
Wie zich aangesproken voelt, doet er zijn of haar voordeel mee.

.

Theije Twijnstra