Vergis je niet in een kind.
Het is een zelfstandigheid!
Klein als het is, is het een volledigheid,
een verzameling van vele ervaringen.
Wie huist daar in dat kleine vlees?
Wiens geest waait daar als een milde zomerbries
of als een verwoestende herfststorm?
Elke aanname zonder een levende
en actuele gevoelsverbinding met dit wezen
ontaardt in vergissingen, miskenning,
te kleine of te onbegrensde ruimten.
Onderzoeken dus.
Wat men gisteren dacht,
kan vandaag alweer heel anders zijn.
Wie is die geheimzinnige reiziger
en hoe doe ik die het meeste recht?
Zowel in zijn zwakte als in zijn kracht?
Zowel in zijn verleden als in zijn toekomst?
Ieder kind is een studie in leven,
een ontdekkingstocht in verwondering.
Wie zo zal zijn,
zal met zijn kind zijn.
En weten.
Steeds meer weten.

.

Theije Twijnstra