Kinderen zijn van nature ontdekkers,
onderzoekers en uitvinders.
Ook zullen ze vanaf het begin
aandacht hebben voor het kleine en zwakke,
en vrolijkheid willen uitdrukken.
Prachtige eigenschappen die prachtige volwassenen
zouden moeten voortbrengen.
Wie zich nu verplaatst naar een menigte,
in een supermarkt, op straat of waar dan ook,
en om zich heen ziet,
merkt dat maar weinig van deze kinderen
hun oorspronkelijke vermogens
hebben kunnen vasthouden of ontwikkelen.
Daarom:
voor wie nog ouder is van een klein kind:
geef ze vooral veel ruimte om te ontdekken,
onbekendheid om uit te vinden,
iets kleins om te verzorgen,
en altijd een lach
uit een vrijgekomen
en eigen begrepenheid.
Prachtige mensen verdienen een open veld
en een aandacht die dit mogelijk maakt.
Het bestaan is geen commercieel doel
waaraan we moeten voldoen.
Het is een speelplaats voor wie
de benauwde armoe van het geld
voor de onbegrensdheid van zichzelf durft te verruilen.

.

Theije Twijnstra