Een moeder kan volgens mij
geen groter geschenk
aan haar kind geven
dan vertrouwen.
Zij die dit vertrouwen voelt
geeft dit al
als het kind nog in haar is.
Ze geeft het door
via het besef van de geest
die zoveel sterker
dan het lichaam is.
Met dit besef
maakt ze al haar zorgen kleiner,
minder verontrustend,
want ze weet dat de geest,
altijd sterker is
dan al het aardse en tijdelijke.
Zelfs de dood is voor de geest
een onderdeel van de werkelijkheid.
Zo biedt de moeder
ook tijdens het dragen van haar kind
vanaf het allereerste begin
het doorlopende geschenk
van het vertrouwen aan.
Het beste
van wat ze zich
heeft eigengemaakt.

.

Theije Twijnstra