Elke moeder zal meemaken
dat ze zich verwondert
over het kind dat ze droeg
en de man of vrouw
die het later zal zijn.
Deze verwondering is oud
en laat de tijd zien
die door de generaties gaat.
Steeds weer vrouwen
die zwanger zullen raken
steeds weer moeders
die kinderen zien weggaan
en opnieuw een vrouw zullen worden
die zich zal herinneren
ooit moeder te zijn geweest.
Zo zullen vrouwen en moeders en vrouwen
over de wereld en zonder einde
de tijden laten bestaan
waarin een ieder verblijft.

.

Theije Twijnstra