De natuur als moeder
zorgt altijd voor de grote lijn.
Ze springt niet van de hak op de tak
maar werkt constant en stapsgewijs haar plan uit.
Wanneer een vrouw zwanger is,
doet de natuur evenzo.
Kalm, toegewijd en zonder enige haast of onderbreking
werkt het lichaam aan het lichaam van het kind.
En daarmee aan het nieuwe, tijdelijke huis van een geest.
Zo laat zowel de natuur als de zwangertijd ons zien
dat het volgen van de grote lijn in ons bestaan
ons de meeste kracht en voortvarendheid zal geven.

.

Theije Twijnstra