Elke vrouw is een moeder.
Ook al zal of kan ze dit leven geen kinderen krijgen.
Het moederschap is in iedere vrouw aanwezig;
latent, ontwakend of vol bewust.
Dit moederschap zal in haar leven uiting krijgen.
Meestal via haar kinderen,
soms door haar werk,
een andere keer door hoe ze met anderen omgaat
en soms door hoe ze zichzelf aanpakt.
Maar altijd is de moeder in haar
en zal deze haar dagen kleuren.
Geen enkele vrouw is zonder de moeder
die in haar leeft.

.

Theije Twijnstra