En daarmee laat de aarde twee snelheden van ontwikkeling zien.
De eerste snelheid gaat heel langzaam.
We hebben alle tijd,
alle mogelijkheden,
er is niets verstorends.
Dit is de snelheid van de vage, lange duur.
De tweede snelheid is die waarin we het moeilijk hebben,
voor alles moeten we ons maximaal inzetten
en daarbij hebben we het gevoel
nauwelijks verder te komen.
Dit is de maximale snelheid van de groei.
En zo wordt weer duidelijk:
comfort, gemak, voorzieningen, tijd,
ze geven ons een wereld die we vaak niet kunnen dragen.
Moeilijkheden, beperkingen,
hoe vervelend ook,
zetten ons aan het werk,
vragen alles van ons,
hoe voorzienend deze aan ons uit te reiken!

.

Theije Twijnstra