De tijd is kort,
mijn vriend!
Laten we keuzen maken
die ons in grootsheid
zullen overleven.

.

Theije Twijnstra