De aarde speelt een bijzondere rol in de evolutie van de mens.
Zij dient hem vrij te maken van het gebondene.
Daarom vraagt de aarde: zie je die heuvel daar in de verte?
De mens ziet deze heuvel.
Hij begrijpt niet waarom de aarde hem zulke naïeve dingen vraagt.
Zie je ook de onzichtbare kracht tussen jou en deze heuvel?
Het is deze onzichtbare ruimte die jou in staat stelt
de heuvel verderop te zien.
Zo ook stelt de geest jou in staat al het materiële in de goede verhouding te zien.
Al het onzichtbare, ruimte gevende
op aarde en daarbuiten,
is de vormgeving van de geest.
Maar meer dan dit, het is de enige mogelijkheid voor de mens
de materie te zien als inbedding binnen deze onzichtbare aanwezigheid.
Voel deze inbedding
zegt de aarde tegen de mens.
Ik ben niet jouw evenbeeld.
Ik ben de aarde,
jij bent de aarde als lichaam
maar een oneindigheid als geest.

.

Theije Twijnstra