Ik denk dat de betekenis van de aarde
het best te begrijpen is
vanuit de constellatie waarin ze zich bevindt.
Ze is een unieke planeet binnen het zonnestelsel.
Dit zonnestelsel is onbegrijpelijk veel groter
dan de aarde, zoals ook een enkele sneeuwvlok
op zichzelf klein is ten opzichte van de gehele sneeuwbui.
De aarde als beleefplaats van de mens,
is in vergelijking met de volledige menselijke evolutie,
een klein onderdeel.
Dit kleine onderdeel is weliswaar onontbeerlijk
maar ook volledig omvat door deze grotere werkelijkheid
zoals de aarde door het heelal wordt omgeven.
Elke aardse belevenis heeft daarom de betrekkelijkheid
van deze verhouding in zich
en tegelijkertijd de absoluutheid van de beleving zelf.
Deze ervaring wordt een onvervangbaar deel van het innerlijk.
Zo blijven het onbegrijpelijke en het begrensde samen
het lot van de mens bepalen
Het is dan ook aan ons deze grootheden
steeds opnieuw in hun juiste verhouding te brengen.
Hoe indringend het leven ook kan zijn,
het blijft een planeet in een oneindig heelal,
een enkele ervaring te midden van de ontelbare
die al verzameld zijn en nog verzameld zullen worden.
Groots op het moment zelf,
betrekkelijk in het geheel van
en onvermijdelijk noodzakelijk voor onze groei.

.

Theije Twijnstra