Het is mijn overtuiging dat we op aarde zijn
om dat deel van ons wezen te leren kennen
dat alleen in dit stadium van de evolutie
via de materie begrepen kan worden.
Evenzo ben ik ervan overtuigd
dat we op een zeker punt in onze ontwikkeling
deze aardse ontwikkeling niet meer
nodig zullen hebben om onszelf te begrijpen.
Fijnere energieën en meer genuanceerde omgevingen
zullen dan voldoende zijn om inzichten te vergaren.
De aarde als noodzakelijke halteplaats
om al het fysieke als illusie te doorschouwen.
Illusies die ons zo lang in de greep hielden
en waarvan we ons straks voorgoed bevrijd zullen hebben.
Wie dit vooruitzicht aanvoelt als een werkelijkheid
is al halverwege het verlaten van de aarde.

.

Theije Twijnstra