De aarde draait zonder enig onderbreken
in haar baan en om haar as.
Ook al zouden we onbeweeglijk blijven,
zowel lichamelijk als geestelijk,
we bewegen toch.
We ontkomen er niet aan.
Beweging is het meest natuurlijk dat er is.
En daarmee is verandering dat ook.
Alles verandert om ons heen,
niets blijft op zijn plaats,
is nog als gisteren.
We hebben dus een keuze mee te gaan
met deze levensbeweging
of te doen alsof alles op zijn plaats blijft,
onveranderlijk is als ons gemoed.
Veranderen van gedachten,
veranderen in gevoel,
veranderen in hoop en moed,
in daadkracht en weerbaarheid,
de aarde laat het ons zien.
De eindeloze beweging toont ons de weg
En voor de pessimist die zegt:
maar waarom al die moeite doen?
Steeds keert de aarde naar hetzelfde punt terug.
Wat is de zin van deze herhaling?
is er nog: wie beweegt, verandert,
zal erna niet dezelfde zijn.
De magie van de beweging
zit niet in haar beweging
maar in de functie van deze beweging.
Dankzij de beweging is er aanwezigheid,
zoals ook de wind langs je wangen
laat weten dat de wind er is
maar ook jij
die deze wangen heeft.

.

Theije Twijnstra