Er is niets of het is dienstbaar aan de bevrijding.
Gevangenschap dient de bevrijding.
Ziekte, ellende dienen de bevrijding.
Genot, geluk, gezondheid,
ze staan ten dienste van de bevrijding.
Daarmee laat de bevrijding
onontkoombaar haar centrale plaats
binnen het geheel zien.

.

Theije Twijnstra