Vrijheid is ook beseffen
dat je conclusies er niet toe doen.
Conclusies zijn altijd verbonden met een tijdstip,
een plaats en daarmee met een invalshoek.
Wat zegt het
als ik op maandag op die en die tijd en plaats
iets concludeer?
Op dezelfde tijd maar op een andere plaats
zou ik een andere conclusie trekken.
En morgen eveneens.
Oneindig kan ik concluderen
maar het brengt me niet dichter
bij hoe het is.
Terwijl wanneer ik steeds minder zal concluderen
op steeds meer tijden en plaatsen
de werkelijkheid zal tegenkomen.
Vrij, onafhankelijk en onbenoembaar.

.

Theije Twijnstra