Vrijheid als voorbeeld
openbaart zich in het wonderlijke.
En dan vooral dat wonderlijke
dat bijna terloops wordt aangeboden.