Vrijheid is zichzelf genoeg.
Ze hoeft door niets te worden gedragen.
Daarom gedijt vrijheid het best in de stilte.
Zelfs de mooiste muziek draagt niet
wat vrijheid wel kan dragen.
Zelfs de mooiste vorm
omhult niet wat vrijheid wel omvat.
Vrijheid is zichzelf geheel.
Haar geheim is juist
dat ze niets meer nodig heeft.

.

(Theije Twijnstra)