Uiteindelijk zal een ieder merken dat het heel langzaam gaat.
En dat er geen kortere weg bestaat dan alleen die ene, hele lange weg naar je innerlijk.
Vrijheid is deze lange, trage weg niet schuwen, maar moedig gaan.
Dag in dag uit,
stappend door de tijd.
En naderend,
elke keer iets dichterbij.

.

(Theije Twijnstra)