Wie ergens wil komen, zal ergens vandaan moeten gaan.
Dit ‘ergens vandaan gaan’ is te vergelijken met de eerste stap.

.

(Theije Twijnstra)