Elk mens verlangt naar een vorm van vrijheid.
Toch zijn er maar weinigen die de moeite nemen deze vrijheid te vinden.
Vrijheid als oefening lijkt daarmee de uitkomst van een natuurlijke selectie:
alleen zij die al voldoende vrijheid hebben veroverd,
nemen de moeite zich dagelijks in te zetten
om deze gevoelde vrijheid uit te willen breiden.