De bevrijding zelf is licht.
Het kan niet anders.
Dit lichte berust op het overwinnen van het donkere.
De duisternis is dus de ondergrond van de bevrijding.
Wie dit duister heeft doorleefd, erdoorheen is getrokken, beleeft de bevrijding.

-

Wanneer we de bevrijding zoeken, dan zullen we deze vinden in het niet definieerbare ervan.
Overal waar we dreigen tot definiëring verdwijnt de vrijheid als mist in de zon.
Vrijheid is juist daar te vinden waar men het niet verwacht.
En in een vorm die men zich niet kan voorstellen.
En op een moment dat ons volkomen verrast.
Zo is vrijheid vooral een kwestie van het spontane en niet ingekaderde.
-
Bevrijding ontstaat als er geen doel is.
Elk vooraf bepaald doel blokkeert de bevrijding.
Een doel hebben betekent een richting kiezen.
Een richting kiezen betekent een vorm van eenzijdigheid.
Wanneer het doel ontbreekt, is elke richting goed.
Door dit voorkeurloze wordt de richting gekozen door dat wat op dat moment actief is.
Zo ontstaat bevrijding door de meest actuele energie.
Alleen de meest actuele energie bezit de goede kwaliteiten voor bevrijding.
In het meest actuele bevindt zich het meest waarachtige.
Met minder neemt bevrijding geen genoegen.
-
(wordt vervolgd)

Eén Reactie op “De bevrijding”

  1. Monique :

    Heel mooi,
    Dit heb ik zooooo gemist…..de teksten die je moed en troost geven om door te gaan!