.

De verbluffend eenvoudige wijze

waarop we ons door goochelaars, oplichters en andere manipulators

voor de gek laten houden,

is het directe gevolg van onze fixatie op de materie als beeld van de werkelijkheid.

(Theije Twijnstra)