De logica van het bestaan wordt duidelijker in onze ontdekkingen dan in onze aanwezige kennis.

(Theije Twijnstra)