Vraag

Graag zou ik een (mogelijk verborgen) passie willen ontdekken en deze ten volle uitdragen.
Hoe vind je je passie in het leven?

Antwoord

.

Passie is stuwing, bezieldheid, doorstroming.
Om deze te kunnen vinden, zullen we niet naar haar moeten zoeken, maar naar de bereidheid haar te willen ontvangen. Haar waardig te zijn.
Zolang wij de passie zoeken, zijn wij ons verlangen, ons beeld, onze verwachting.
En daarmee zijn we tegengesteld aan wat de passie eigenlijk is: overgave, dienstbaarheid aan dat wat onze eigen angsten en beperkingen overstijgt.
Om een passie te kunnen vinden, zullen we zelf eerst vindbaar voor de passie moeten zijn. Gepassioneerd in onze overgave aan deze onbekende kracht, energie, aan dit ideaal moeten zijn. Zodat de passie ons als haar meest geschikte boodschapper, vormgever of doorgever kan inzetten.
Een passie, een gedrevenheid heeft onze beste krachten nodig. Met minder neemt ze geen genoegen.
Dit betekent dat we hard aan onszelf moeten werken om alle hindernissen eruit te halen. Overal waar we nog zwak zijn, toegeeflijk, hoogmoedig, verkwistend, kortom overal waar we nog zelfgericht en aan de materie vasthoudend zijn, zullen we aan de slag moeten gaan.
Dit vraagt offers van ons. Levenshoudingen die we lange tijd gekoesterd hebben en die ons veel voldoening hebben gegeven, zullen we moeten opgeven als bewijs van onze bereidheid te willen ontvangen in plaats van te willen sturen.
Passie in het leven vind je alleen door je dienstbaarheid aan die passie te vergroten door al het storende en ikgerichte uit je gedrag te slijten en steeds gepassioneerder te zijn jezelf in die staat te brengen waardoor de passie jou als een goede partner van haar boodschap kan gebruiken.
Alleen door de versobering van jezelf ontstaat de goede ruimte die de passie als haar woning herkent.

Zolang een pianist de beste musicus ter wereld wil zijn, zal hij gericht zijn op zijn wilskracht, niet op zijn passie, niet op zijn werkelijke vermogens.

Zodra hij zich dienstbaar opstelt ten opzichte van de magie van de muziek, zullen al zijn talenten door de passie gewekt worden.

Theije Twijnstra