Elke vorm van religieus fanatisme

zou als een mentale stoornis (godsdienstwaanzin)

moeten worden beoordeeld.

(Theije Twijnstra)