Vraag

Bij mijn huisdieren hoef ik maar een intentie uit te zenden en daar reageren mijn huisdieren al op (konijnen en hond).
Ook in de natuur heb ik een warm hart voor dieren omdat deze ieder op hun manier per soort ‘communiceren’.
Nu is mijn vraag: als een mens sterft, gaat de ziel verder, maar hoe gaat dat met dieren?

.

Antwoord

Wanneer een mens sterft zijn er twee mogelijkheden;
of hij komt in het onbewuste terecht, een plaats die zo ontworpen is dat de mens vandaar weer door het aardse bestaan kan worden aangetrokken voor een nieuw leven. Hij bevindt zich dan nog in de cyclus van aardse levens.
Of hij gaat naar de afstemming die overeenkomt met zijn innerlijke niveau. Bij deze groep gaat de een naar een meer grimmiger sfeer en de ander naar een veel vriendelijker en harmonieuzere omgeving.

Bij dieren speelt deze tweedeling niet, omdat dieren geen ‘fouten’ maken. Ze gehoorzamen blindelings de wet van de schepping en zijn niet, zoals de mens zo vaak laat zien, daarmee in opstand en weerlegging.
Wanneer het dier sterft, komt het in een groepssfeer terecht, maar deze groepssfeer is niet een geestelijke maar een lichamelijke sfeer, namelijk de eicel van die betreffende diersoort. Het effect is dat de evolutie van het dier ongehinderd kan verlopen, dit ook weer in tegenstelling tot de evolutie van de mens.
Wanneer een dier wordt bejaagd, dan zal de soortgenoot bij de volgende worp meer jongen krijgen. ‘De natuur herstelt zich,’ zeggen we dan. Dit is de concrete uitwerking van al die dierenzielen die in de eicellen zijn teruggekeerd en bij de bevruchting ‘gewekt’ worden. (Ongetwijfeld zal er ook een verband bestaan tussen de drang van het moederinstinct en het aantal teruggekeerde zielen in haar.)
Uiteindelijk, aan het einde van de evolutie, komen de hogere diersoorten, zoals bijvoorbeeld het paard, de duif en de hond, in hun eigen sfeer terecht, deze is dus wel geestelijk. Vanuit die sfeer kunnen ze hun ‘baasjes’ die eveneens in een geestelijke sfeer verblijven, opzoeken. Voor beiden betekenen deze momenten een bijzonder groot genoegen.

Vervolgvraag

Ik weet van de boeken van Jozef Rulof dat de dieren uit de mens zijn ontstaan. Nu is er uit de dierencel ook weer leven ontstaan in de vorm van muggen, vlooien enz. de zogenaamde naschepping. In hoeverre is deze naschepping bezield?
Of is dit leven ’slechts’ bedoeld voor de aarde?

.

Antwoord

Deze diertjes zijn wel bezield, maar deze bezieling is niet voldoende om te evolueren tot hogere diersoorten. Ze komen dus ook niet in geestelijke sferen voor.

Theije Twijnstra