Met veel enthousiasme is op 18 mei 2014 de bezielde uitleg Volg je hart, vind je hemel, vanzelf ga je door de hel, door Theije Twijnstra gegeven.
De presentatie en het daarop volgende vragen-antwoordengedeelte werd door het Centrum voor Zelfbezinning in de prachtige Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden georganiseerd.
Theije vertelde van de magische mogelijkheden die ontstaan als je je hart durft te volgen, welke kenmerken deze mensen typeren, hoe jezelf deze weg het beste kunt gaan en welke prijs daarvoor nodig is.
Met veel humor wisselden momenten van dwaze herkenning en stille ontroering elkaar in hoog tempo af.

De volgende bezielde uitleg zal heten (voorlopige werktitel): En, nog wat ontdekt? (Over de noodzaak van verwerking)