Vraag

 

Ik vraag me af of het juist is dat je in zijn algemeenheid kan zeggen dat baby’s die te vroeg geboren worden heel veel zin hebben in het leven dat hen te wachten staat?
En dat baby’s die overtijd geboren worden al aanvoelen dat het leven dat ze tegemoet gaan, moeilijk en zwaar voor hen zal zijn?
Of heeft het alleen te maken met het moment van conceptie?

.

Antwoord

 

Het tijdstip van geboorte wordt bepaald door de geaardheid en het karakter van de geest.
Het staat dus los van het moment van conceptie.
Eveneens staat het los of men wel of geen zin in het leven heeft.
Ieder mens komt met een bepaald doel naar de aarde.
De wijze waarop hij dat doel wil verwezenlijken, wordt bepaald door de geaardheid van zijn geest.
De een zal meer de actieve zijde van het bestaan kiezen om zijn levensbestemming te verwezenlijken, een ander zal meer gericht zijn op een verdiepende en oorzakelijke kant van het bestaan.
Het is deze individuele benadering die ook in de vruchtvorming tot uitdrukking komt, doordat de ene geest zich rustiger en langzamer zal ontwikkelen en de andere een meer nerveuzer ritme zal hebben en dus ook eerder geboren zal worden.
Al dit behoort bij het geheim van ieder mens en werkt zich al voor de conceptie uit, dat wil zeggen, ook de snelheid waarmee een bevruchting tot stand komt, wordt beïnvloed door de geaardheid van de geest.
En deze geaardheid staat weer ten dienste aan het levensdoel dat men voor het betreffende leven wil uitwerken.

Theije Twijnstra