Vraag

Sterrenbeeld/horoscoop.
Zelf zie ik geen verband tussen mens en sterrenbeeld.
Met daarbij behorende horoscoop, voorspellingen.
Is dit niet iets wat nog uit de oudheid stamt?

.

Antwoord

De mens heeft altijd een grote behoefte gehad het leven te willen kennen en de plaats van de mens binnen dat leven te willen doorgronden.
Vanuit dit verlangen zijn vele systemen bedacht, waaronder de astrologie.
Het zien van figuren in sterrenformaties is waarschijnlijk ooit een geliefd spel geweest waaruit in de loop der tijd vele conclusies en denkbeelden zijn voortgekomen.
De werking van zon en maan op de aarde door middel van bijvoorbeeld de groei van het gewas of de getijden van de zee, en zelfs op het humeur van mensen, heeft ongetwijfeld meegewerkt aan het ontstaan van de opvatting dat de constellatie van sterren op het moment van geboorte ons informatie zou kunnen verschaffen over het leven dat de pasgeborene te wachten staat.
Een logica voor deze theorie noch bewijzen dat ze werkelijk is, zijn echter niet aanwezig. (Voorspellingen komen niet uit, prijzen in de loterij worden niet gewonnen.)
Enkel al het gegeven dat een ongeboren kind eerder wordt gehaald dan zijn natuurlijke tijdstip, zou volgens deze zienswijze betekenen dat de ouders of de arts het geboortemoment zouden kunnen bepalen en daarmee het gehele verdere verloop van dat jonge leven diepgaand zouden kunnen beïnvloeden. Dit gaat volledig in tegen de natuurlijke en geleidelijke opbouw van het innerlijk van de mens dat niet afhankelijk is van een enkel moment in de tijd, maar juist gekenmerkt wordt door een lange, zeer lange opbouw waarin ervaringen, herinneringen en verwerkingen samen tot het geheim mens leiden. Een geheim te groot voor een systeem, te ondoorgrondelijk om door tabellen te kunnen worden ontsloten.
Astrologie laat vooral het grote verlangen van de mens zien het bestaan te willen beheersen.
Effectiever is echter om langs de weg van de dagelijkse inzet te onderzoeken wat je doet en de durf te ontwikkelen om daar, waar je een zwakheid tegenkomt, deze aan te pakken en in kracht om te zetten. Nuchtere daadkracht.

Theije Twijnstra