Na het afstuderen (vrij schilderen en monumentale vormgeving) aan de akademie voor kunst en industrie (aki, enschede) en een korte kennismaking met de kunstgeschiedenis, (universiteit Nijmegen) heb ik het theater als vorm gekozen omdat daarin de disciplines tekst, beeld, beweging, drama, licht en vormgeving tot een eenheid kunnen worden samengebracht. Na eerst korte tijd bij het gezelschap van Wim Zomer te hebben gespeeld en daarnaast als kunstrecensent te hebben gewerkt, heb ik mijn eigen theatergroep opgericht: Theater Rozijn (functie: directeur, regisseur, acteur, schrijver, speldocent).

.

Kind (1974 -1983)

In de eerste jaren werkte Theater Rozijn voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. De voorstellingen vonden in scholen (gymlokalen, aula’s) en kleine theaters plaats. De grootte van de groepen varieerde van 90 tot 200  kinderen (ook leerkrachten en vaak ook ouders woonden de voorstellingen bij). Per dag vonden 2 tot 3 voorstellingen plaats. Op deze wijze zijn bijna alle scholen van Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven en vele andere grote en kleinere gemeenten bezocht. In totaal zijn meer dan 2.000 voorstellingen in Nederland en België verzorgd.

De inhoud van de voorstellingen richtte zich op de versterking van de weerbaarheid van het kind (angst, pesten, verveling, vrijheid, etc.). In elke voorstelling stond de positie van het kind centraal. Kinderen werden tijdens de uitvoering in verschillende scène’s uitgenodigd deel te nemen aan het spel. Hierbij kregen ze de ruimte voor een zelfstandige en vrije bijdrage aan het getoonde, waardoor de zeggingskracht van de inhoud door de doelgroep zelf werd onderstreept. Na de voorstelling vonden spellessen plaats waarbij ook de leerkrachten en soms ouders werden betrokken.

.

Jongere (1984 – 1987)

Naar aanleiding van een verzoek van de politie om een theaterproject te maken rond het thema vandalisme, ontwikkelde zich een groots plan: ‘kansarme’ jongeren een theateropleiding geven zodat ze een uitingsvorm zouden hebben om hun eigen kijk op het leven over het voetlicht te brengen. Zowel voor zichzelf als kanaliserend expressiemiddel, als voor leeftijdgenoten door een inspirerend voorbeeld te zijn. Vanuit alle delen van het land werden jongeren (14 – 18 jaar) ter auditie opgeroepen. Uiteindelijk zijn 25 van hen aangenomen. Na een tweejarige theateropleiding (dans, expressie, tekst, bewustwording, drama,) werd op basis van hun levensverhalen een voorstelling geschreven: Hootenanny. In het derde jaar vond een tournee plaats langs alle grote schouwburgen van Nederland. Na afloop zijn vele jongeren doorgegaan in het vak, hetzij via de reguliere toneel- en docentenopleiding, hetzij aan kunst- of mediaverwante opleidingen. (zie voor uitgebreide documentatie het boek: Het experiment (uitgave Theater Rozijn, 1986, voor belangstellenden alleen bij ons verkrijgbaar). (zie ook)

.

Bedrijfsleven (1988 – 1997)

Moe van smaldenkende overheidsinstellingen ben ik als tekstschrijver aan de slag gegaan. Bij het destijds grootste reclamebureau van Arnhem (ReklaRijn) werd ik free-lance copywriter en conceptdenker. Voor vele grote organisaties (Bouwcentrum Rotterdam, Akzo-Nobel, Rode kruis, Crédit Lyonnais, provincie Gelderland, Philips, Caran ‘d Ache, Gerritsen Bouwgroep en vele andere profit en non-profit instellingen) heb ik brochures, nieuwsbrieven, toespraken, cursusboeken, advertenties, persberichten, interviews, scenario’s, communicatietrajecten, pay-off’s, naamgeving, corporate-identity en corporate statements en nog veel meer, bedacht en uitgewerkt. Belangrijkste ervaring uit deze periode: creativiteit heeft niets met inspiratie te maken maar alles met talent en toewijding.

.

Volwassene (1994 – heden)

Vanuit een innerlijke leerschool (ontwikkeling van intuïtief besef en directe verbondenheid met niet meetbare dimensies) heb ik eerst mijn eigen leven onderzocht en daarna het leven in zijn vele verschijningsvormen. Op basis daarvan heb ik boeken geschreven. Elk boek belicht vanuit een andere invalshoek het menselijk bestaan, de rol van de eigen verantwoordelijkheid, de samenhang tussen oorzaak en gevolg en de noodzakelijkheid van bewustwording en persoonlijke inzet. Naast het schrijven van (inmiddels meer dan 70) boeken heb ik vele mensen begeleid op het gebied van relaties, jeugdtrauma’s, suïcidaal gedrag, werk, levenskeuzen en rouwverwerking. Ook in de vorm van lezingen en interactieve bijeenkomsten stimuleer ik mijn gehoor tot optimalisatie van individuele wakkerheid in denken en gedrag.

.

Publicaties

1974: Jij en ik, verhalen. (Walburg Pers, Gelderse Literaire Reeks)

1977: Een hoofd van steen, hoorspel (vara) (Beluister een fragment uit dit hoorspel) Zie ook…

1986: Een experiment, verslag van een 3-jarige theateropleiding (Theater Rozijn)

1997: De belofte van uw leven, zingeving (Kosmos uitgevers)

2002: Een gelukkig mens en andere geheimen, zingeving (Sigma)

2003: artikelen en columns, (diverse bladen)

2004: Blijmoed, zingeving (Voltare)

2004: Het was een mooie dag, gedichten (Voltare)

2008: Diep in u, methodiek (Voltare)

2008: Maar eerst zullen we kinderen zijn, verhalen (Voltare)

2009: Het Plan, zingeving, heruitgave van De belofte van uw leven (Voltare)

2010: Een gelukkig mens en andere geheimen, heruitgave (Voltare)

.

recente interviews

Interview NPO

Interview Radio Glederland