Zolang de vrijheid van meningsuiting vooral wordt gebruikt om frustraties te ventileren,

is het met de vrijheid zelf nog mager gesteld.

(Theije Twijnstra)

Alles wat je kunt verliezen, heeft per definitie geen wezenlijke betekenis.

(Theije Twijnstra)

Wetenschap die alleen gebaseerd is op fysieke verkenningen reikt tot de periferie van de werkelijkheid.

(Theije Twijnstra)

Kennis ontvouwt zich in hoe het is en sluit zich waar wij het anders willen.

(Theije Twijnstra)

Wie zichzelf niet kent, weet niet waarom hij doet zoals hij doet.

(Theije Twijnstra)

Elke vorm van religieus fanatisme

zou als een mentale stoornis (godsdienstwaanzin)

moeten worden beoordeeld.

(Theije Twijnstra)